ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಅಲ್‌ ಜಜೀರಾ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಲು ನೆತನ್ಯಾಹು ನಿರ್ಧಾರ

| Published : May 06 2024, 12:34 AM IST / Updated: May 06 2024, 04:09 AM IST

ಸಾರಾಂಶ

ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಬ್‌ ಮೂಲದ ಅಲ್ - ಜಝೀರಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕತಾರ್ ಒಡೆತನದ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್-ಜಝೀರಾ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ : ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಬ್‌ ಮೂಲದ ಅಲ್ - ಜಝೀರಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. 

ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕತಾರ್ ಒಡೆತನದ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್-ಜಝೀರಾ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚಾನೆಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ .

ಅಲ್-ಜಝೀರಾ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.