ಕೊಡವ ಹಾಕಿ: ಪಾಲಚಂಡ, ಮೊಣ್ಣಂಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

| Published : Apr 04 2024, 01:01 AM IST / Updated: Apr 04 2024, 04:51 AM IST

ಸಾರಾಂಶ

ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ. ನಂಬುಡಮಂಡ, ವಾಟೇರಿರ, ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಸಹಿತ ಹಲವು ತಂಡಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ದುಗ್ಗಳ ಸದಾನಂದ

 ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬುಧವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಚಂಡ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಪಾಲಚಂಡ ತಂಡ ಬಿಜ್ಜಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ನಂಬುಬುಡಮಂಡ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಾಲತಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುಡ ಮಂಡ ತಂಡ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ವಾಟೇರಿರ 3 -0 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು . ಕೇಕಡ ಮತ್ತು ಕೂಪದಿರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಪದಿರ 3-1 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಮೊಣ್ಣಂಡ ಆಪಟ್ಟಿರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.ಅಮ್ಮನಕುಟ್ಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ತಂಡ, ಕಿರಿಯಮಾಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬೈರಟಿರ ತಂಡ, ನೆಲ್ಲಿರ ವಿರುದ್ಧ ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ, ಜಂಬಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಟ್ಟೆಮಾಡ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.ಪಾಲೆಯಡ ತಂಡವು ತಂಬಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಲ್ಲೆಂಗಡ ಪಳಂಗೇಟಿರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಲ್ಲೇಂಗ 3 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ ಪಳಂಗೇಟಿರ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

 ಚೊಟ್ಟೇರ ಕಾಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊಕ್ಕಲ ಮಾಡ ತಂಡವು ಬಾಚಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬಾಚಮಂಡ ತಂಡ 3 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬೋಳ್ತಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇಂಗಡ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಲ್ಲಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಚೆರುವಾಳಂಡ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು.ಬೊಜ್ಜಂಗಡ ತಂಡವು 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುದ್ದಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ 3-2ರ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಚ್ಚಿಮಾಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.